Title: Využití biomechanických systémů pro hodnocení fyzické zátěže
Other Titles: Use of biomechanical systems for physical load evaluation
Authors: Pačisková, Karolína
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Šoltys Lukáš, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38759
Keywords: ergonomie;fyzická zátěž;elektromyografie;síla stisku;elektrody;fmax;lokální svalová zátěž;horní končetiny;předloktí;elektrický potenciál;biomechanika;porovnání;biometrics datalog;emg holter;jamar dynamometr
Keywords in different language: ergonomics;physical load;electromyography;grip streght;electrodes;fmax;local muscular load;upper limbs;forearm;electric potential;biomechanics;comparison;biometrics datalog;emg holter;jamar dynamometer
Abstract: Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou přístrojů k měření elektrického potenciálu ve svalech při fyzické zátěži v různých polohách. První část je věnována teorii a legislativě potřebné k porozumění a vyhodnocení měření. V praktické části je představena metodika, provedeno samotné měření, porovnání výsledků a další zpracování získaných dat.
Abstract in different language: This thesis is focused on comparison of two instruments for measuring the electric potential in muscles during physical exercise in different positions. The first part desribes the theory and legislation needed to understand and evaluate measurements. The practical part introduces the methodology, the actual measurement, the comparison of the results and the further processing of the obtained data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Paciskova_final.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Paciskova.pdfPosudek vedoucího práce766,54 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Paciskova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Paciskova.pdfPrůběh obhajoby práce482,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.