Title: Redukce průběžné doby koncové výroby brýlových skel
Other Titles: Reduction of the continuous production time of spectacle lenses
Authors: Procházka, Aleš
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Stulík Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38762
Keywords: štíhlá výroba;mapování hodnotového toku;průběžná doba výroby;rozpracovanost;racionalizace výroby
Keywords in different language: lean manufacturing;value stream mapping;lead time ladder;elaboration;production rationalisation
Abstract: Zaměřením této diplomové práce je řešení reálného problému ve výrobě brýlových čoček zadán firmou Rodenstock s.r.o. v Klatovech. Očekávaným výsledkem je zmapování daného úseku procesu a produktů, odhalení zásadních nedostatků výroby tvořící prodlužování průběžné doby výroby a rozpracovanosti. Následně provézt jejich zredukování minimálně o 5%.
Abstract in different language: This diploma thesis is based on solving of real problem in production of spectacle glasses, assigned by company Rodenstock s.r.o. in Klatovy. The expected result is mapping of the specified production process sections and uncovering substantial deficiencies of manufactore which prolonged time of the continuous production and elaboration. Consequently eliminate at least 5 % of deficiencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ales Prochazka.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Prochazka.pdfPosudek oponenta práce653,81 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Prochazka_003.pdfPosudek vedoucího práce547,61 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce433,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.