Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorRybnikár, Filip
dc.contributor.refereeBochinský Michal, Ing.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:55Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-08-24T11:39:55Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-23
dc.identifier79866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38763
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na prostorové uspořádání výrobní jednotky. V úvodní části se zabývá osvojením si důležitých teoretických poznatku týkajících se výrobních systémů, prostorového uspořádání a samotného projektování výrobních jednotek, které jsou později využity v části praktické. Tato část se zabývá analýzou současného stavu, nalezení nedostatků na pracovišti a stanovení kritérií pro budoucí hodnocení. V další fázi jsou tvořeny varianty prostorového uspořádání, které jsou poté hodnoceny a vybrána nejvhodnější. Tato varianta je v závěru porovnána s původním prostorovým uspořádáním.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýrobní systémcs
dc.subjectvýrobní jednotkacs
dc.subjectprostorové uspořádání výrobycs
dc.subjectprojektování výrobních jednotekcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectmultikriteriální hodnocenícs
dc.subjectporovnánícs
dc.titleZměna uspořádání výrobní jednotky ve vztahu k charakteru výrobycs
dc.title.alternativeImprovement of production unit's spatial arrangement in relation to characteristic of productionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the spatial arrangement of the production unit. The introductory part deals with mastering important theoretical knowledge relating to production systems, spatial arrangement and design of production units, which are later used in the practical part. This section analyses the current situation, finding gaps in the workplace and setting criteria for future evaluation. In the next phase, proposals of spatial arrangement are created, then evaluated and selected the most suitable proposal. This option is in the end compared with the original spatial arrangement.en
dc.subject.translatedproduction systemen
dc.subject.translatedproduction uniten
dc.subject.translatedspatial arrangement of productionen
dc.subject.translateddesigning production unitsen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedmulti-criteria evaluationen
dc.subject.translatedcomparisonen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rybnikar.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Rybnikar.pdfPosudek vedoucího práce818,33 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Rybnikar.pdfPosudek oponenta práce641,74 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Rybnikar.pdfPrůběh obhajoby práce467,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.