Title: Hodnocení produktu pomocí indexů způsobilosti procesu
Other Titles: Product assessment using Process capability indices
Authors: Hladký, Kristián Dominik
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Ježek Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38764
Keywords: cpk;histogram;index způsobilosti procesu;konfidenční interval;kvalita;msa;normální rozdělení;obrábění;ppm;statistické řízení výroby;worm housing;zmetkovitost
Keywords in different language: cpk;histogram;process capability index;confidence interval;quality;msa;normal distribution law;machining process;ppm;statistical process control;worm housing;scrap rate
Abstract: Diplomová práce zkoumá metodiky výpočtu indexů způsobilosti procesu dle odborné literatury, zákazníka a dodavatele a porovnává je mezi sebou. Na vybraném komponentu Worm Housing je provedeno vzorkování, měření obrobků a vypočítání indexů podle odlišných metodik. Pro výpočty byl vytvořen vlastní program automaticky zpracovávající výsledky a vyhodnocující rozdíly dosažených výsledků u různých metodik v podobě odhadované zmetkovitosti výroby. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena nápravná opatření pro zákazníka a pro výrobu dodavatele.
Abstract in different language: The diploma thesis researches methodologies of process capability indices calculation according to bibliography, customer and supplier and compares them to each other. With selected component Worm Housing have been made sampling, workpiece measurement and indices calculation according to different methodologies. For the calculations has been created own program automatically processing results and evaluating differences of achieved results for different methodologies, using estimated scrap rate of production. Based on the results found are proposed corrective actions for the customer and for the supplier´s production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hladky.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Hladky.pdfPosudek oponenta práce762 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Hladky.pdfPosudek vedoucího práce785,83 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Hladky.pdfPrůběh obhajoby práce497,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.