Název: Zlepšení využití strojů standardizací přestaveb
Další názvy: Improving machine utilization by standardizing of changeovers
Autoři: Wolf, David
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Strych Pavel, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38770
Klíčová slova: podnik;normování;plánování výroby;smed;výrobní efektivita.
Klíčová slova v dalším jazyce: company;standardizing work;produciton planning;smed;production efficiency.
Abstrakt: Práce se zabývá snížením časů při přetypování na výrobní lince. Teoretická část se věnuje literární rešerši z normování, které je zakončeno popisem metody SMED. Analytická část se zabývá vyhodnocením časů potřebných pro přetypování a následným vytvořením pracovních postupů. V závěru je vypočteno zhodnocení zvýšení produktivity.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis aims to reduce changeover time of production line. Theoretical part of thesis is dedicated to knowledges from standardizing work and SMED method. Analytical part of thesis contains analyses of changeover time and design of new standardized workflow. Last part of diploma thesis provides increasing of labor productivity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_David_Wolf_2019.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoce_vedouciho_DP_wolf.pdfPosudek vedoucího práce860,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_wolf.pdfPosudek oponenta práce748 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Wolf.pdfPrůběh obhajoby práce387,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.