Title: Rakouská skupina Granada na pomezí stylu mezi vídeňskou a štýrskou hudbou
Other Titles: The Austrian band Granada between Grazer and Wienerlied
Authors: Mašková, Anna
Advisor: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38789
Keywords: granada;thomas petritsch;wienerlied;grazerlied;austropop;dialekt;bairisch;wienerisch;steirisch
Keywords in different language: granada;thomas petritsch;wienerlied;grazerlied;austropop;dialect;bairisch;wienerisch;steirisch
Abstract: Tématem této práce je rakouská hudební skupina Granada, která se svou tvorbou řadí na pomezí vídeňské a štýrské hudby. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán žánr Vídeňské písně, pro který je typický rakouský dialekt. Z toho důvodu je další kapitola věnována rakouským dialektům. Mezi lety 1970 - 1980 se v Rakousku vyvíjí nový hudební směr Austropop. Existuje několik názorů, že i hudební skupina Granada patří k tomuto období. Další kapitola je věnována právě Austropopu. V neposlední řadě je zde také kapitola, která představuje samotnou hudební skupinu Granada a její činnost. V praktické části jsou rozebrány všechny texty z prvního alba s názvem Granada. Pro lepší zodpovězení hypotéz a cílů byly provedeny rozhovory se studenty z Grazu a s hlavním představitelem skupiny Granada Thomasem Petritschem.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is an Austrian Band Granada between Grazer and Wienerlied. The thesis has two parts the theoretical and practical part. In the theoretical part is described the genre Wienerlied. The typical sign of Wienerlied is the Austrian dialect, that's why is the next part devoted to dialects in Austria. For the Austrian music is the time period from 1970s to 1990s very famous. It is called Austropop. There are several clues, that even the band Granada belongs to this time period. The next chapter is dedicated to Austropop. Last but not least is the chapter, which introduces the band Granada on it own and its work as well. In the practical part there are analysed all the lyrics from the first album called Granada. For better understanding of hypothesis and aims of the thesis there were accomplished interviews with the Graz students and with the lead singer from the band Granada Thomas Petritsch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Die_osterreichische _Band_Granada_zwischen_Grazer-und_Wienerlied.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Maskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce396,88 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_OP.pdfPosudek oponenta práce202 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce257,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.