Title: Figurativní tendence v malbě s důrazem na současné sociální cítění (dvoufigura, figura v krajinném prostředí, figura v interiéru).
Other Titles: Figurative tendencies in painting with an emphasis on contemporary social sentiment (binary figure, figure in landscape environment, figure in interior).
Authors: Bubňáková, Júlia
Advisor: Hodonský František, Prof. akad. mal.
Referee: Gebauer Kurt, Prof. akad. sochař dr. h. c.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38975
Keywords: figurální malba;postmodernismus;existencialismus;ženské tělo;společnost
Keywords in different language: figural painting;postmodernism;existentialism;female body;society
Abstract: Cílem této bakalářské práce, bylo vytvořeni sérii pěti figurálních maleb na téma "Figurativní tendence v malbě s důrazem na současné sociální cítění (dvoufigura, figura v krajinném prostředí, figura v interiéru)." Techniku malby, kterou jsem zvolila je malba akrylovými barvami na plátno. Součástí práce je rozbor historie figurální malby a její tendencí. Důležitý je také rozbor procesu tvorby, analýza technických prostředků, popis jednotlivých obrazů, inspirační zdroje a hlavní myšlenka, kterou jsem se snažila v obraze zachytit.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to create a series of five figural paintings on the topic of "Figurative tendencies in painting with the emphasis on contemporary social awareness (two-figure, figure in landscape, figure in interior)." The technique of painting, that I chose is painting with acrylic paints on canvas. Part of the work is analysis of the history of figural painting and its tendencies. The second Part of the work is analysis of the process of creation, analysis of the technical means, description of the individual paintings, the inspirational sources and the main idea that I tried to capture in the painting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bubnakova_2019 - hotovo.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
Bubnakova_posudek_V_Hodonsky.pdfPosudek vedoucího práce823,53 kBAdobe PDFView/Open
Bubnakova_posudek_O_Gebauer.pdfPosudek oponenta práce577,43 kBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Bubnakova Julia.pdfPrůběh obhajoby práce564,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.