Title: Použitelnost a přístupnost systému Moodle pro handicapované uživatele
Other Titles: Moodle system usability and accessibility for handicapped users
Authors: Landsman, Petr
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Kučera, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3898
Keywords: použitelnost;přístupnost;Moodle;e-learning;přístupný web;handicapovaní uživatelé;testy použitelnosti;testy přístupnosti;zrakově postižení;tělesně postižení
Keywords in different language: usability;accessibility;Moodle;e-learning;web accessibility;handicapped users;usability tests;accessibility tests;visual disabilities;physical disabilities
Abstract: Práce se zabývá problematikou použitelnosti a přístupnosti e-learningového systému Moodle. V jednotlivých kapitolách popisuje problematiku distančního vzdělávání v jednom z nejrozšířenějších e-learningových systémů. Zabývá se pravidly pro tvorbu přístupného webu a zkoumá soulad systému Moodle s mezinárodními i českými pravidly pro tvorbu přístupného webu.
Abstract in different language: Main goal of this bachelor thesis is evaluation of usability and accessibility of e-learning system Moodle. Introduction defines the term e-learning itself and describes the philosophy of distance education and Moodle system. Second part of the text refers to usability and accessibility, their origin, evolution and importance for disabled users as well as its implementation to Moodle system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Landsman - usability and accessibility of Moodle.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
posudek Landsman - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce753,94 kBAdobe PDFView/Open
posudek Landsman - oponent.pdfPosudek oponenta práce669,99 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Landsman.pdfPrůběh obhajoby práce306,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.