Title: Rozvoj grafomotoriky u žáků 2. a 3. ročníku ZŠ
Other Titles: The development of grafomotories in Y2 and Y3 pupils of elementary school
Authors: Kůsová, Danuše
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39086
Keywords: vývoj motoriky;mladší školní věk;grafomotorické cviky;vývoj dítěte
Keywords in different language: development of motor skills;younger school age;graphomotoric exercises;child development;the development of graphomotoric
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem grafomotoriky u žáků 2. a 3. ročníku základní školy. Dělí se na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vývojem dítěte od novorozeneckého období po mladší školní věk. Dále se zabývá vývojem motoriky dítěte. Stěžejními kapitolami teoretické části je způsob rozvoje grafomotoriky u dětí mladšího školního věku. Popisuje také správné návyky při kreslení a psaní, korektní a nekorektní úchopy psacího náčiní. Praktická část je věnována výzkumu a výsledky výzkumu jsou zaznamenány v kapitole Shrnutí dotazníkového šetření. Dále je zde uvedena původní metodická řada grafomotorických cviků pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy, doplněná o krátkou anotaci s doporučením využití v jiných předmětech. Vytvoření těchto grafomotorických cviků bylo cílem diplomové práce
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the development of graphomotoric pupils 2 and 3. year of elementary school. Two Divide part of theoretical and practical. In the theoretical part of the child from neonatal younger school age. It is in the motor. Part of the theoretical chapters Pivotal graphomotoric development in children of school age. Also good habits Describe drawing and writing, correct and incorrect grasp his equipment. Practical part is paid to research and research results are recorded in Chapter Summary of the questionnaires. The original is a methodological graphomotoric exercises for year 2 and 3., accompanied by a brief annotation to the uses in other articles. Creation of these exercises was the graphomotoric thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 diplomova prace Kusova Danuse.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
kusova_piskova.pdfPosudek oponenta práce57,37 kBAdobe PDFView/Open
kusova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce32,45 kBAdobe PDFView/Open
kusova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce272,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.