Title: Modifikace netradičních sportovních her na 1. stupni základní školy
Other Titles: Modification of Nontraditional Sports Activities at Primary school
Authors: Lenková, Andrea
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39167
Keywords: netradiční sportovní hry;tělesná výchova;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: non-traditional sports games;physical education;primary school
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zjištění, zda pedagogové tělesné výchovy znají netradiční sportovní hry. Pomocí anketního šetření, bych ráda zjistila, jaké mají názory pedagogové 1. stupně na tyto hry. Jakých obměn tradičních sportovních her využívají a jak často je začleňují do výuky tělesné výchovy. Zda a jak často využívají netradičních sportovních her ve výuce. Jak žáci vnímají změny některých hodin tělesné výchovy, kde hrají méně známé hry.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on finding out whether physical education teachers know non-traditional sports games. With the help of a survey, I would like to find out what opinion on these games the primary teachers have. What variations of traditional sports games they use and how often they integrate them into physical education teaching.If and how they use the non-traditional sports games. How pupils perceive changes in the physical education lessons when they play some less known games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lenkova_Andrea_KV_kombi.pdfPlný text práce944,17 kBAdobe PDFView/Open
Lenkova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,44 kBAdobe PDFView/Open
Lenkova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce141,14 kBAdobe PDFView/Open
Lenkova A..pdfPrůběh obhajoby práce39,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.