Title: Analýza předškolní přípravy ve vybraných mateřských školách na základě orientačního mapování školní zralosti pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny
Other Titles: The analysis of pre-school preparation in selected kindergartens based on an indicative mapping of school maturity by a worker of pedagogical-psychological counselling centre
Authors: Holubjaková, Zuzana
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39259
Keywords: školní zralost;školní připravenost;předškolní příprava;pedagogicko-psychologická poradna;orientační mapování školní zralosti;mateřská škola
Keywords in different language: school maturity;school readiness;pre-school preparation;pedagogical-psychological counselling centre;indicative mapping of school maturity;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou předškolní přípravy ve vybraných mateřských školách na základě orientačního mapování školní zralosti pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. Teoretická část se věnuje definici pojmů školní zralost a školní připravenost, úrovním školní zralosti ve vybraných oblastech, školským poradenským zařízením a orientačnímu mapování školní zralosti. Analytická část práce obsahuje vyhodnocení dat z orientačního mapování školní zralosti a dotazníkového šetření, výsledky šetření a doporučení pro pedagogickou praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis of pre-school preparation in selected kindergartens based on an indicative mapping of school maturity by a worker of pedagogical-psychological counselling centre. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical one. The theoretical part deals with the definitions of school maturity and school readiness, standards of school maturity in selected area, school counselling service and the indicative mapping of school maturity. The analytical part contains evaluation of data from the indicatice mapping of school maturity and questionnaire survey, results of survey and recommendations for pedagogical practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Holubjakova.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
Holubjakova VP.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordView/Open
Holubjakova OP.pdfPosudek oponenta práce237,29 kBAdobe PDFView/Open
Holubjakova O021.pdfPrůběh obhajoby práce23,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.