Title: Metody optimalizace generovaného kódu pro software automatické převodovky
Other Titles: Generated code optimization methods for automatic gearbox software
Authors: Raděj, Jan
Advisor: Balda Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Štětina Milan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39265
Keywords: targetlink;simulink;matlab;auto-kód;optimalizace;mikro kontrolér;automatická převodovka;datafield parametr
Keywords in different language: targetlink;simulink;matlab;auto-code;optimization;micro controller;automatic transmission;datafield parameter
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem pravidel modelování za účelem generování efektivnějšího kódu pro řídicí jednotku automatické převodovky do nákladních vozidel. První část práce obsahuje stručný popis použitých softwarových nástrojů a pravidel programování používaných v automobilovém průmyslu. V další části je provedena analýza hardwarových prostředků řídicí jednotky a je popsán způsob generování zdrojového kódu. Následující kapitola práce je věnována způsobům měření zátěže procesoru, zajištění validace měření a jeho následnému zpracování. V závěrečné části jsou navrženy optimalizační metody modelování, ve smyslu nejnižší zátěže procesoru, dále je provedena jejich analýza a zhodnocení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is designing modeling rules for generating more efective code for electronic control unit for a truck automatic transmission. The first part of the thesis contains a short description of used software tools and there is also description of programming rules for automotive. In the next part an analysis of hardware resources of electronic control unit was made and there is a description of how to generate code. The next chapters of thesis describes ways how to measure runtime load on the processor, how to ensure measurement validity and how to proces measurements. In the final part optimize methods are designed for modeling in the terms of the lowest ECU load and analyzis of the methods is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Radej.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
radej-v.pdfPosudek vedoucího práce706,63 kBAdobe PDFView/Open
radej-o.pdfPosudek oponenta práce632,13 kBAdobe PDFView/Open
radej-p.pdfPrůběh obhajoby práce317,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.