Title: Návrh a realizace terénního vyučování s využitím hydrometeorologického měření ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Fieldwork education - hydrometeorological measurement in elementary school education
Authors: Hercík, Radim
Advisor: Kuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39277
Keywords: hydrologie;meteorologie;terénní exkurze;experiment;základní škola
Keywords in different language: hydrology;meteorology;fieldwork;experiment;primaryschool
Abstract: Hlavním přínosem této diplomové práce je vytvoření terénní exkurze zaměřené na výuku hydrologie a meteorologie na základní škole. Tato exkurze může být jinými pedagogy použita jako vzor či inspirace pro realizaci podobné exkurze touto výukovou metodou nebo nového experimentu. Ve výsledcích této práce je také porovnání efektivity terénní exkurze v porovnání se standardní výukou. Vše je přehledně zaznamenáno v grafech a tabulkách. K dosažení cíle byla použita metoda experimentu, která porovnává dva naprosto rozdílné výukové průběhy. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ve většině oslovených základních škol neprobíhá žádný typ terénní exkurze zaměřené na hydrologii a meteorologii.
Abstract in different language: The main benefit of my thesis is the creation of a fieldwork focused on teaching hydrology and meteorology at primary school. This fieldwork can be used by other teachers as model or inspiration for realizing a simile teaching method or a new experiment. The resets of this work also include as sessing the effectiveness of the fieldwork compared to standard teaching. Everything is clearly recorded in tables and charts. To reach the goal, an experiment method was used to kontrast two completely different leasing wals of teaching. Based on a questionnaire survey, I found that this type of the fieldwork does not take place in most of the surveyved primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radim_Hercik_2019tisk.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce985,82 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce976,77 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce186,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.