Title: Využití aktivizačních metod ve výuce tématu plazů na základní škole
Other Titles: Use of activating methods in the topic of reptiles at elementary school
Authors: Kulek, Michal
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39278
Keywords: aktivizační metody;didaktický výzkum;kahoot!;přírodopis;základní škola
Keywords in different language: activation methods;biology;didactic research;kahoot!;primary school
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím aktivizačních metod ve výuce tématu plazů na základní škole. Zkoumanou aplikací byla platforma Kahoot!, které bylo využito při výuce paralelních tříd sedmých ročníků na 7.ZŠ v Plzni. Cílem bylo zjistit efektivitu využití této aplikace pro opakování již získaných znalostí a definovat, jaké konkrétní využití je nejvhodnější ve výuce tohoto tématu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the use of activation methods in teaching of the topic of reptiles at primary school. The examined application was Kahoot! which was used for teaching of seventh grades at 7. ZŠ v Plzni. The aim of this study was to determine the effectivness of using this application to revise previously acquired knowledge and define what is the most appropriate use in teaching this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kulek.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Kulek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce544,5 kBAdobe PDFView/Open
Kulek_oponent.pdfPosudek oponenta práce726,88 kBAdobe PDFView/Open
Kulek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.