Název: Parkovací asistent
Další názvy: Park Assist System
Autoři: Linhart, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Obermann, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3929
Klíčová slova: asistenční systémy řidiče;parkovací asistent;ultrazvuk;testování;ultrazvukový senzor
Klíčová slova v dalším jazyce: assistant systems for driver;park assistant;ultrasonic;testing;ultrasonic sensor
Abstrakt: Tato práce přináší ucelený přehled a informace o současně používaných systémech pomoci při parkování ve vozech značky Škoda. Po srovnání následuje rozšíření funkcionality parkovacího asistentu PLA 1.5 na PLA 2.0 používanou ve vozech VW. Tato úprava byla nastavena a otestována pro použití v sériové výrobě. V závěru práce přináší úvahy o možnosti dalšího rozšíření a zdokonalení systému. Práce je veřejná, dodatek k této diplomové práci podléhá utajení, neboť obsahuje důvěrné informace společností Škoda Auto a.s. a Valeo Schalter und Senzoren GmbH. Dodatek práce bude dostupný ve společnosti Škoda Auto a.s., ve vývoji elektriky a elektroniky vozu, v oddělení TML/4 ? Asistenční systémy řidiče.
Abstrakt v dalším jazyce: This work brings compacted overwiew about actual used systems for helping by parking in Skoda cars. After comparsion follows expansion of functionality by park assistent PLA1.5 to PLA 2.0 used by VW cars. This modification was set and tested for using in production. In conclusion this work brings considerations about possibilities of the next extension and improvement of this system. This work is public, addendum to this work is subjectet to concealment, because includes secret informations of companies Skoda Auto a.s. and Valeo Schalter und Senzoren GmbH. This addendum will be accessible in the company Skoda Auto a.s., in the Car electric and electronics department, TML/4-Assistant systems for driver.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047121_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047121_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047121_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce299,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.