Title: Zákaznicky orientované procesy ve vybrané firmě
Other Titles: Customer-oriented processes in the selected business
Authors: Matulka, David
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Sadílek Tomáš, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39304
Keywords: crm;procesy;zákazník;dealer;servis;prodej;výzkum;spokojenost
Keywords in different language: crm;processes;customer;dealer;service;sale;research;satisfaction
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zákaznicky orientované procesy ve vybrané firmě. Cílem je analyzovat procesy ve firmě a zdokumentovat jejich zákaznickou orientaci, zhodnotit zákaznickou spokojenost s těmito procesy a posoudit přínos procesů a činností prodejce. Práce se skládá z teoretické části, která se věnuje objasnění problematiky řízení vztahů se zákazníky, a z části praktické. Na úvod praktické části je stručně představena vybraná firma a jsou definováni její cíloví zákazníci. Následně se práce zaměřuje na využívaný systém CRM, jeho doplňkové vybavení a pomocí metody dotazníkového šetření je realizován výzkum spokojenosti zákazníků. Nakonec je provedena analýza procesů v oblasti servisu a prodeje. V závěru práce jsou firmě navrhnuta doporučení pro zlepšení zákaznicky orientovaných procesů.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on customer-oriented processes in a selected company. The aim is to analyze the processes in the company and document their customer orientation, evaluate customer satisfaction with these processes, and assess the benefits of the processes and activities of the seller. The thesis consists of theoretical part, which is dedicated to clarifying the issues of customer relationship management, and practical part. At the beginning of the practical part, the selected company is briefly introduced and its target customers are defined. Subsequently, the thesis focuses on the used CRM system, its complementary equipment and a customer satisfaction survey is carried out using the questionnaire survey method. Finally, the process of servicing and sales is analyzed. In the conclusion of the thesis, the company is recommended suggestions for improvement of customer-oriented processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matulka.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Matulka_David_v.pdfPosudek vedoucího práce42,22 kBAdobe PDFView/Open
Matulka_David_o.pdfPosudek oponenta práce195,05 kBAdobe PDFView/Open
Matulka_David_p.pdfPrůběh obhajoby práce120,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.