Title: Tvorba postprocesoru pro stroj DMC125DuoBlock z prostředí Inventor HSMpro
Other Titles: Creating a postprocessor for DMC125DuoBlock from Inventor HSMpro
Authors: Touš, Václav
Advisor: Milsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
Referee: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39315
Keywords: postprocesor;nc programování;inventorhsmpro;kinematika stroje;řídící systém;pětiosé obrábění;millplus;javascript nc kód;generování kódu;strategie obrábění;proměnné;cyklus;cl data;nástroj;stroj obrobek.
Keywords in different language: postprocessor;nc programming;inventorhsmpro;machine kinematics;control system;5 axis machining;millplus;javascript nc code;code generation;machining strategy;variables;cycle;cl data;tool;machine workpiece.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému InventorHSMpro. V tomto systému je tvořen postprocesor pro pětiosý soustružnickoobráběcí stroj DuoBlock s řídicím systémem MillPlusIT 5.30. Výsledkem práce je plně funkční, otestovaný postprocesor umožňující i souběžné pětiosé obrábění, který je uzpůsoben požadavkům obsluhy stroje, využití cyklů sond, možnost ručního programování v prostředí SW a generování podprogramů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the creation of postprocessor for automated NC code processing. Specifically, the possibilities of creating the postprocessor in the InventorHSMpro system are mapped. This system consists of a postprocessor for a 5-axis DuoBlock lathe machine with a MillPlusIT 5.30 control system. The result of this work is a fully functional, tested postprocessor enabling simultaneous 5-axis machining, which is adapted to the requirements of the machine operator, the use of probe cycles, the possibility of manual programming in the SW environment and the generation of subroutines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tvorba postprocesoru pro stroj DMC125DuoBlock z prostredi InventorHSMpro.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Tous.PDFPosudek vedoucího práce246,63 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Tous.PDFPosudek oponenta práce520,76 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Tous.PDFPrůběh obhajoby práce189,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.