Title: Pracovní možnosti zrekonstruovaného výukového stroje EMCO 105 MILL
Other Titles: Working possibilities of the renovated EMCO 105 MILL
Authors: Marienka, Roman
Advisor: Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39319
Keywords: emco 105 mill;sinutrain;obrábění;frézování;vrtání;kontura
Keywords in different language: emco 105 mill;sinutrain;working;milling;drilling;contour
Abstract: Bakalářská práce ukazuje možnosti využití stroje EMCO 105 MILL. Jedná se o výukový stroj, na kterém si mohou studenti vyzkoušet v praxi jednotlivé technologie frézování. Stroj je vybaven řídicím systémem SinuTrain. Tímto systémem je stroj ovládán, a proto je také spolu s jeho možnostmi využití detailně popsán. V SinuTrainu byly vytvořeny čtyři součásti a poté jedna z nich byla obrobena na stroji EMCO 105 MILL.
Abstract in different language: The bachelor thesis shows working possibilities of the renovated machine EMCO 105MILL. It is a educational machine where students can try out individual milling technologies in practice. The machine is equipped with a control sytem SinuTrain. This system controls the machine and therefore it is described in detail together with its usage possibilities. Four parts were created in the SinuTrain and then one of them was machined on the EMCO 105 MILL machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marienka BP.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Marienka.PDFPosudek oponenta práce537,24 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Marienka.PDFPosudek vedoucího práce253,35 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Marienka.PDFPrůběh obhajoby práce177,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.