Title: Vizuální identita libovolně zvoleného českého města
Other Titles: Visual identity of a chosen Czech city
Authors: Barchanski, Pavel
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Hrach Pavel, akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39354
Keywords: vizuální identita;město;značka;znak;logotyp;logomanuál;logo;havířov
Keywords in different language: visual identity;city;mark;emblem;logotype;logomanual;logo;havirov
Abstract: Diplomová práce pojednává o návrhu nového vizuálního stylu města Havířov. Navržený vizuální styl obsahuje nové logo, městský znak a další důležité materiály pro funkční vizuální identitu města.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of the new visual style of the city of Havirov. The proposed visual style includes a new logo, city emblem and other necessary materials for the functional visual identity of the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_pavel_barchanski.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
Barchanski.pdfPosudek vedoucího práce691,37 kBAdobe PDFView/Open
Barchanski_0.pdfPosudek oponenta práce527,68 kBAdobe PDFView/Open
Barchanski_1.pdfPrůběh obhajoby práce264,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.