Title: Symboly, znaky naší civilizační současnosti
Other Titles: Symbols, signs of our contemporary civilization
Authors: Uhliarová, Andrea
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Bukovský Ivan, akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39365
Keywords: umění;malba;olejomalba;současná společnost;symbolismus;kosti
Keywords in different language: art;painting;oil painting;contemporary society;symbolism;bones
Abstract: Práce se zabývá kvalitou současné společnosti, respektive rozpadem struktury a rostoucími individualistickými tendencemy. Finální podobou je serie čtyř olejomaleb na plátně. Teoretická část analyzuje masový individualismus, který je nebezpečným jevem pro naši komunikaci a další spolupráci. Malby jsou kombinací iluzivní malby a abstraktním momentů. Motivy zvířecí lebky znázornují pocit "ovce" v kolektivu. Kompozice je vytvořena jako kombinace jednoduchých základních tvarů- kruhu a čtverce. Série má jasné řazení a vzniká v ní příběh, podobně jako u komiksu. Tyto malby následují symbolismus z přelomu 19/20. století
Abstract in different language: This thesis deals with quality of contemporary society, breakdown of structures and expanding individualism. The final form is a set of four paintings on canvas, painted with oil colours. The theoretical part analyze theory of mass individualism, which becomes dangerous for our communication and cooperation. Paintings are combination of illusive painting and abstract elements. Motives of animal skulls represent the feeling of "sheep" in collective. All scenes are conceived as simple combination of elementary shapes of circle and square. This series has a clear sorting and development similar to comic story- storyboard. Paintings probably follow the historical line of symbolism of the turn of 19/20. century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Uhliarova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Uhliarova_0.pdfPosudek oponenta práce742,16 kBAdobe PDFView/Open
Uhliarova_1.pdfPrůběh obhajoby práce278,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.