Název: Kolekce reagující na módní trendy a přinášející vlastní autorské téma
Další názvy: Collection reflecting fashion trends and bringing author's own theme.
Autoři: Phung, My Linh
Vedoucí práce/školitel: Krbcová Helena, Doc. akademický malíř
Oponent: Marková Lenka, MgA.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39406
Klíčová slova: móda;trendy;design;umění;oděv;ilustrace
Klíčová slova v dalším jazyce: fashion;trends;design;art;clothing;illustration
Abstrakt: Téma bakalářske práce je KOLEKCE REAGUJÍCÍ NA MÓDNÍ TRENDY A PŘINÁŠEJÍCÍ VLASTNÍ AUTORSKÉ TÉMA. Hlavním cílem práce bylo vytvořit nositelné oděvy, které by odrážely můj rukopis v dnešních módních trendech. Módní trendy se neustále vyvíjejí. V průběhu práce jsem zjistila, že trendy jsou nestabilní a tudíž je nelze přesně následovat. Trendy zrcadlí životní styl a postoj společnosti, a proto se vždy objevují v našich pracích, ať už je to úmyslné či nikoliv. Kolekce se skládá z pěti oděvů, které jsou podvědomě inspirovány barevnou škálou tohoto roku a trend v zakomponování umění do oděvů. Namísto textilního tisku bylo použito vyšívání. Byly využity pouze přírodní materiály. Výsledek mé práce na základě posledních módních trendů mě určitě ovlivnil a pomohl mi v rozvoji jako designér.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is COLLECTION REFLECTING FASHION TRENDS AND BRINGING AUTHOR'S OWN THEME. The main goal of the work was to create wearable clothes, that would also reflect my style into the current fashion trends. Fashion trends are always evolving, in a sense that they are constantly changing. During the working process, I found out that trends are not even stable in designer's mind, and therefore they should not be exactly followed. Trends mirror society's lifestyle and standpoint, hence they will always appear in our work, whether it be intentional or not. The collection consists of five garments that are subconsciously inspired by colour palette of this year and the trend of incorporating art into clothing. Instead of the textile printing, embroidery was used as the technique to make colourful surface, applying four different types of yarn. Only natural materials were utilised, namely cotton, silk and wool, for better properties of garments. The result of my work according to the latest trends has definitely influenced me and has helped me to move further as designer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace_Phung-My-Linh.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Phung_v.pdfPosudek vedoucího práce559,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Phung_o.pdfPosudek oponenta práce649,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PhungMyLinh.pdfPrůběh obhajoby práce295,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.