Title: Translation of a text from English to Czech from the field of social sciences with a commentary and glossary
Other Titles: Translation of a text from English to Czech from the field of social sciences with a commentary and glossary
Authors: Bečvářová, Eva
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39468
Keywords: překlad;psychologie;uvažování
Keywords in different language: translation;psychology;reasoning
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je přeložit anglicky psaný text z oblasti společenských věd do češtiny, s komentářem a glosářem, kde jsou vysvětleny některé pojmy. Bakalářská práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje teorii překladu, překladatelské procesy a funkční styly. Praktická část se zabývá překladem výchozího textu, který je psán v angličtině. Obsahuje také komentář. Ten se zabývá největšími problémy, které se vyskytly během překládání. Glosář obsahuje některé slova a jejich překlad do češtiny.
Abstract in different language: The primary aim of this thesis is to translate an English text from social sciences into Czech with a commentary and glossary, where some examples and expressions are described and explained. The thesis is divided into two main parts, the theoretical part and the practical. The theoretical part includes the theory of translation, translation procedures and functional styles. The practical part deals with a translation of a source text which is written in English. It includes also a commentary. It deals with the biggest problems occurring during the translation. The glossary includes some words and their Czech translation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BecvarovaEva.pdfPlný text práce380,19 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,96 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce436,62 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce295,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.