Title: Celebrating the Postwar Recovery: the 1951 Festival of Britain
Other Titles: Celebrating the Postwar Recovery: the 1951 Festival of Britain
Authors: Gottwaldová, Julie
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39473
Keywords: festival v británii;poválečné zotavení;labouristická strana;clement attlee;winston churchill;beveridgeova zpráva;2. světová válka;festival 1951;south bank side;the skylon;the dome of discovery;londýn;návštěvníci;výstava
Keywords in different language: festival of britain;post-war recovery;labour party;clement attlee;winston churchill;the beverigde report;world war ii;festival 1951;south bank side;the skylon;the dome of discovery;london;visitors;exhibition
Abstract: Tato práce se zabývá převážně Festivalem v Británii, který se konal v roce 1951 a byl otevřen po dobu 5 měsíců. Krátce také popisuje obdoví od roku 1945-1951 a poválečnou situaci v Británii, nicméně hlavním cílem práce byl Festival, pořádaný v roce 1951. Poválečná situace v Británii se pomalu zlepšovala a Labouristická strana v čele s Clementem Attleem zorganizovala výstavu, která měla lidem ukázat krásu umění, vědy a techniky. Festival měl velice vysokou návštěvnost, přes 10 milionů lidí se přišlo na výstavu podívat. I přes tak vysoký počet návštěvníků, když se k moci v roce 1951 dostal Winston Churchill, rozhodl se odstranit a zničit téměř všechny stavby, sochy, vynálezy a další prvky výstavy.
Abstract in different language: This thesis deals mainly with the Festival of Britain, which was held in 1951 and was opened for 5 months. It also briefly describes the period from 1945 to 1951 and the post-war situation of Britain, but the main goal of the work was the 1951 Festival. The post-war situation in Britain was slowly improving and the Labour Party headed by Clement Attlee organized the Festival to show people the beauty of art, science and technology. The Festival had very high attendance, over 10 million people came to see the Exhibition. Despite such a high number of visitors, when Winston Churchill came to power in 1951, he decided to remove and destroy almost all buildings, statues, inventions and other elements of the Exhibition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce827,07 kBAdobe PDFView/Open
Gottwaldova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce510,86 kBAdobe PDFView/Open
Gottwaldova - oponent.pdfPosudek oponenta práce388,11 kBAdobe PDFView/Open
Gottwaldova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce269,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.