Title: Motivace a výkonnost pracovníků ve službách a obchodu.
Other Titles: Motivation and productivity of retail and service workers.
Authors: Tichý, Igor
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Wagnerová Lada, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39523
Keywords: finanční motivace;nefinanční motivace;loajalita;autorita;potřeby;výkonnost;fluktuace
Keywords in different language: financial motivation;non-financial motivation;loyalty;authority;needs;performance;fluctuation
Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma: Motivace pracovníků ve službách a obchodu. Pro výzkum jsem stanovil čtyři tvrzení, která budu ověřovat na základě sběru dat,a to formou dotazníku. Vyhodnocením zmíněného dotazníku, tedy analýzou odpovědí v něm obsažených, chci za pomoci grafického zobrazení představit postoje zkoumaných subjektů vůči svému zaměstnání a zaměstnavateli. V závěru své práce navrhnu možné způsoby motivace pracovníků na základě výsledků mého výzkumu.
Abstract in different language: The theme I have chosen for my bachelor thesis is Motivation of workers in service and trade. I have layed down four claims for my research, which will be verified by data collection from questionnaire. I want to express the stand of subjects towards their job and employer in graphical form made from analysing answers of said survey. In the conclusion I will suggest possible ways of motivating workers on basis of results of my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Igor Tichy 2019.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
tichy_1.docxPosudek vedoucího práce53,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
tichy_2.pdfPosudek oponenta práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
Tichy_O.pdfPrůběh obhajoby práce210,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.