Title: Aditiva v potravinách a jejich vliv na zdraví člověka
Other Titles: Food additives and their impact on human health
Authors: Bártová, Markéta
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Večeřová Markéta, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39528
Keywords: potravinová aditiva;zdraví;legislativa aditiv;nežádoucí účinky;kód e
Keywords in different language: food additives;health;additive legislation;side effects;code e
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o aditivech v potravinách a jejich vlivu na zdraví člověka. Úvodní kapitola je věnována obecnému přehledu, historii a testování přídatných látek. Dále je v bakalářské práci uvedeno rozdělení přídatných látek a jejich nejvýznamnější zástupci. Práce se také zabývá základní legislativou, užitím potravinových aditiv v průmyslu, opětovně diskutovaným aditivům a užitím přídatných látek v ČR a EU v porovnání s USA. Poslední kapitola je zaměřena na jednotlivé etikety výrobků. Cílem sledování etiket bylo zjistit jaké látky se přidávají do běžně používaných potravin a jestli mohou mít vliv na naše zdraví, nebo za jakým účelem byly do potraviny přidány.
Abstract in different language: This bachelor thesis concerns with additives in food and their influence on human health. The opening chapter is dedicated to general overview, history and testing of supplementary stuff. Furthermore, the thesis also describes the dividing of the supplementary stuff and its most significant representatives. The work also concerns with basic legislation, using of food additives in industry, the repeatedly discussed additives and using of supplementary stuff in the Czech Republic and the European Union in comparison to the USA. The last chapter is focused on individual product labels. The aim of label observation was to discover what supplementary stuff is added to commonly used foods, whether it could affect our health or why the stuff was added to the food.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BARTOVA_BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Posudek BP, M. Bartova.pdfPosudek oponenta práce71,58 kBAdobe PDFView/Open
Bartova_Marketa_BP.pdfPrůběh obhajoby práce256,78 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Bartova-HH.pdfPosudek vedoucího práce125,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.