Název: Návrh řešení audiocest v akustické laboratoři FEL
Další názvy: Audio patch-bay solution
Autoři: Herink, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Klasna, Jan
Oponent: Tureček, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3995
Klíčová slova: mixážní pult;Patch-Bay;regulace hlasitosti;symetrický signál;nesymetrický signál;signálový procesor
Klíčová slova v dalším jazyce: mixer;Patch-Bay;volume controller;balanced signal;unbalanced signal;signal processor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení propojení audio přístrojů v akustické laboratoři, v bezodrazové komoře a dozvukové komoře. Požadavky návrhu vychází z jednoduchosti ovládání a dalšího případného rozšíření přístrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed at linking solution for audio equipment in acoustic laboratory, anechoic chamber and reflection chamber. Design requirements based on ease of use and any further expansion devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HERINK.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce440,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040606_oponent.pdfPosudek oponenta práce466,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.