Title: Návrh řešení audiocest v akustické laboratoři FEL
Other Titles: Audio patch-bay solution
Authors: Herink, Ondřej
Advisor: Klasna, Jan
Referee: Tureček, Oldřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3995
Keywords: mixážní pult;Patch-Bay;regulace hlasitosti;symetrický signál;nesymetrický signál;signálový procesor
Keywords in different language: mixer;Patch-Bay;volume controller;balanced signal;unbalanced signal;signal processor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení propojení audio přístrojů v akustické laboratoři, v bezodrazové komoře a dozvukové komoře. Požadavky návrhu vychází z jednoduchosti ovládání a dalšího případného rozšíření přístrojů.
Abstract in different language: The present work is aimed at linking solution for audio equipment in acoustic laboratory, anechoic chamber and reflection chamber. Design requirements based on ease of use and any further expansion devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HERINK.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
040606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce440,79 kBAdobe PDFView/Open
040606_oponent.pdfPosudek oponenta práce466,58 kBAdobe PDFView/Open
040606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.