Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFajfrová Karolína, Ing.
dc.contributor.authorSladká, Michaela
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:23Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:23Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82873
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40158
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je zpracování návrhů pro zefektivnění marketingové komunikace v maloobchodních jednotkách IQOS v České republice. Hlavní cíl je dosažen prostřednictvím předcházejících tří dílčích cílů: vypracování teoretického základu k marketingové komunikaci, maloobchodu a marketingového výzkumu, analýzou současné marketingové komunikace ve vybraných maloobchodních jednotkách a marketingovým výzkumem pro zjištění efektivnosti využívaných nástrojů marketingové komunikace daných maloobchodních jednotek. V bakalářské práci autorka využívá metody "desk research" a marketingového výzkumu. V teoretické části je zpracován teoretický základ k marketingové komunikaci v maloobchodních jednotkách a marketingového výzkumu za využití rešerše z odborné literatury. Praktická část se věnuje analýze marketingové komunikace v místě prodeje za využití pozorování. Následně je zahájen marketingový výzkum efektivnosti marketingové komunikace prostřednictvím pozorování, rozhovorů se zákazníky a dotazníkového šetření. Z výsledků marketingového výzkumu jsou následně navrženy opatření pro zefektivnění marketingové komunikace v maloobchodních jednotkách IQOS.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmaloobchodní jednotkycs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.titleNávrhy na zefektivnění marketingové komunikace v konkrétních maloobchodních jednotkáchcs
dc.title.alternativeProposals to improve marketing communication in specific retail unitsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this bachelor thesis is the processing of sugestions for a more effective marketing communication in IQOS retail units in the Czech Republik. The main target is accomplished by three previous sub-objectives: elaboration of theoretical basis for marketing communication, retail and marketing research, analysis of current marketing communication in selected retail units and marketing research to determine the effectiveness of marketing communication tools of retail units. In this bachelor work the author is using the methods "desk research" and marketing research. The theoretical part deals with the theoretical basis for marketing communication in retail units and marketing research using research from professional literature. The practical part contains the analysis of marketing communication at the points of sell using observation. Then starts a marketing research about marketing communication effectivity using observation, interviews with customers and questionnaire results. From those results are suggested measures for more effectivity of marketing communication in retail units of IQOS.en
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedcommunication mixen
dc.subject.translatedretail unitsen
dc.subject.translatedmarketing researchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_FEK_2020-01.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Sladka_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce216,17 kBAdobe PDFView/Open
Sladka_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce159,12 kBAdobe PDFView/Open
Sladka_p.pdfPrůběh obhajoby práce43,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.