Title: Využití mystery shoppingu pro hodnocení komunikace se zákazníky ve zvolené organizaci
Other Titles: Use of mystery shopping for evaluation of communication with customers in selected company
Authors: Svozil, Patrik
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Prantl David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40159
Keywords: marketingový výzkum;mystery shopping;banka;komunikace
Keywords in different language: marketing research;mystery shopping;bank;communication
Abstract: Bakalářská práce se zabývá metodou mystery shopping. V první části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky k dané problematice. Teoretické poznatky jsou dále aplikovány v praktické části. V rámci praktické části byl proveden vlastní výzkum, a také byly analyzovány výsledky poskytnuté společností ING Bank. Z provedené analýzy jsou dále vyvozeny návrhy na zlepšení situace.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis is focused on the technique of mystery shopping. The first part of this thesis includes theoretical knowledge to the issue. These theoretical information are later applied in the next part, which is practical part of this thesis. First the own research was done with use of technique of mystery shopping, then were analysed results of mystery shopping provided by ING Bank. From the analysis there are defined suggestions to improve the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svozil.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Svozil_Patrik_v.pdfPosudek vedoucího práce216,63 kBAdobe PDFView/Open
Svozil_Patrik_o.pdfPosudek oponenta práce215,94 kBAdobe PDFView/Open
Svozil_p.pdfPrůběh obhajoby práce102,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.