Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorFreisleben, Jaroslavcs
dc.contributor.authorCafourek, Petrcs
dc.contributor.refereeZwiefelhofer, Vlastimilcs
dc.date.accepted2012-06-26cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:21Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-07cs
dc.identifier47199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4015
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá konstrukcí řídící jednotky pro jemné polohování krokového motoru. Teoretická část je zaměřena na krokové motory, způsoby řízení krokových motorů, mikrokrokování. V praktické části jsou popsány jednotlivé komponenty použité v řídící jednotce. Je podrobně rozepsán hlavní program a program pro pohyb krokového motoru. Na závěr praktické části jsou technické parametry řídící jednotky a deska plošného spoje.cs
dc.format34 s. práce, 9 s. přílohycs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectATmega32cs
dc.subjectLCD displejcs
dc.subjectL298Ncs
dc.titleKonstrukce řídicí jednotky pro jemné polohování krokového motorucs
dc.title.alternativeDesign of control unit for fine stepper motor positioningen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor theses is occupied with the design of the control unit for fine stepper motor positioning. The theoretical part is focussed on the stepper motors, means of the control of the stepper motors and microstepping. All components which are used in the control unit are described in the practical part. There is also specified the main program in detail and the program for the movement of the stepper motor. At the end of the practical part there are specifications of the control unit and the board of the printed circuit.en
dc.subject.translatedstepper motoren
dc.subject.translatedATmega32en
dc.subject.translatedLCD displayen
dc.subject.translatedL298Nen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_E09B0251P.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047199_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047199_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047199_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.