Title: Fundraisingový plán vybrané neziskové organizace
Other Titles: Fundraising plan of selected non-profit organization
Authors: Vávrová, Tereza
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40164
Keywords: fundraising;nezisková organizace;obecně prospěšná společnost;fundraisingový plán
Keywords in different language: fundraising;non-profit organization;public benefit company;fundraising plan
Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat současné fundraisingové aktivity vybrané neziskové organizace a navrhnout fundraisingový plán na následující období. První teoretická část práce se zaměřuje na neziskové organizace obecně, konkrétně poté na obecně prospěšné společnosti, dále na finanční řízení neziskových organizací a samotný fundraising. Druhá praktická část obsahuje popis vybrané neziskové organizace - Techmania Science Centrum, o.p.s., analýzu jejích finančních zdrojů a fundraisingových aktivit. Na závěr je navrhnuto několik doporučení v oblasti zvýšení příjmů a také samotný fundraisingový plán.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to analyze the current fundraising activities of a selected non-profit organization and suggestion of fundraising plan for the following period. The first theoretical part of the thesis focuses on non-profit organizations in general, then on public benefit companies, on the financial management of non-profit organizations and fundraising itself. The second practical part contains a description of a selected non-profit organization - Techmania Science Center, o.p.s., analysis of its financial resources and fundraising activities. In conclusion, there are several recommendations in the area of increasing revenues and fundraising plan itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundraisingovy plan vybrane neziskove organizace - Vavrova Tereza.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Vavrova_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce225,69 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce219,69 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_p.pdfPrůběh obhajoby práce58,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.