Název: Vliv typových zkoušek transformátoru na elektrickou pevnost vinutí transformátoru
Další názvy: Impact of type tests on the electrical strength of the transformer winding
Autoři: Koliha, Jan
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40178
Klíčová slova: transformátor;elektrická pevnost;typová zkouška;vinutí;izolace
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;electrical strength;type test;winding;insulation
Abstrakt: Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu typových zkoušek transformátoru na elektrickou pevnost izolace vinutí. V úvodu je popsán základní princip funkce transformátoru a jeho hlavní konstrukční části. Následuje rozbor degradačních mechanismů působících na izolaci a studie experimentů zaměřených na namáhání izolace vysokonapěťovými impulzy a teplotou. V praktické části je u tří transformátorů opakovaně prováděna typová zkouška elektrické pevnosti a hodnotí se její vliv na degradaci izolace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on research of impact of transformer type tests on electrical strength of the winding insulation. In the introductory part, basic principle of function of a transformer and his main construction parts are described. Analysis of degradation mechanisms affecting the insulation and study of experiments focused on stressing insulation with high voltage impulses and temperature follows. Impact of repeated electrical strength tests on insulation degradation of three transformers is evaluated in the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Koliha_Jan.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078608_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078608_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce894,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078608_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.