Title: Vliv typových zkoušek transformátoru na elektrickou pevnost vinutí transformátoru
Other Titles: Impact of type tests on the electrical strength of the transformer winding
Authors: Koliha, Jan
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40178
Keywords: transformátor;elektrická pevnost;typová zkouška;vinutí;izolace
Keywords in different language: transformer;electrical strength;type test;winding;insulation
Abstract: Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu typových zkoušek transformátoru na elektrickou pevnost izolace vinutí. V úvodu je popsán základní princip funkce transformátoru a jeho hlavní konstrukční části. Následuje rozbor degradačních mechanismů působících na izolaci a studie experimentů zaměřených na namáhání izolace vysokonapěťovými impulzy a teplotou. V praktické části je u tří transformátorů opakovaně prováděna typová zkouška elektrické pevnosti a hodnotí se její vliv na degradaci izolace.
Abstract in different language: This thesis focuses on research of impact of transformer type tests on electrical strength of the winding insulation. In the introductory part, basic principle of function of a transformer and his main construction parts are described. Analysis of degradation mechanisms affecting the insulation and study of experiments focused on stressing insulation with high voltage impulses and temperature follows. Impact of repeated electrical strength tests on insulation degradation of three transformers is evaluated in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koliha_Jan.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFView/Open
078608_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
078608_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce894,27 kBAdobe PDFView/Open
078608_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.