Title: Analýza venkovního osvětlení v Plzni
Other Titles: Analysis of Outdoor Lighting in Pilsen
Authors: Lihunová, Natálie
Advisor: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Rot David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40194
Keywords: venkovní osvětlení;osvětlenost;osvětlovací plochy;osvětlení parkovišt;pozemní komunikace;měření osvětlení;regulace a řízení osvětlení
Keywords in different language: outdoor lighting;lighting;measurement of lighting;regulation and measurement of lighting;light pollution;lighting in pilsen
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na veřejné osvětlení. V diplomové práci jsou nejprve stručně popsány jednotlivé světelnětechnické veličiny. Dále jsou rozděleny osvětlované venkovní prostory na jednotlivé podskupiny. Následuje popis rušivého osvětlení, veřejného osvětlení a stručný přehled legislativy. V další části je uveden popis veřejného osvětlení v Plzni a výběr nevhodně osvětlených ploch. Na tento výběr navazuje návrh renovace vybraných, špatně osvětlených míst, energetické a ekonomické zhodnocení nápravných opatření.
Abstract in different language: This master thesis presents street lighting. In the master thesis are firstly briefly described individual luminous technical quantities, secondly it divide outdoor places for separated subgroups. It follows by description of light pollution, street lighting and brief summary of legislation. In the next section it is showed characteristic street lighting in Pilsen, followed by choice of poorly lighted places in Pilsen. The choice is followed up by proposal for renovation of poorly lighted places and energetic and economic evaluation of introduced proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lihunova.pdfPlný text práce6,45 MBAdobe PDFView/Open
082189_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
082189_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
082189_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce55,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.