Title: Mlékárenská výroba očima studenta chemie Mlékárenská výroba očima studenta chemie
Other Titles: Dairy production through the eyes of a chemistry student
Authors: Lávičková, Aneta
Advisor: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40420
Keywords: mléko;složení mléka;mlékáresnká výroba;historie a současnost zpracování mléka;využití mlékárenské výroby ve výuce.
Keywords in different language: milk;composition of milk;dairy production;history and present of milk processing;use of dairy production in teaching.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu a zpracování mléka a mléčných výrobků. V této práci jsou popsány základní principy výroby mléčných výrobků. V rámci této práce byla navštívena Mlékárna Klatovy a.s., která se zaměřuje především na výrobu sýrů. Součástí prohlídky byla mimo jiné návštěva laboratoří určených pro kontrolu kvality mléčných výrobků. Posledním bodem této práce bylo popsání klatovských mléčných výrobků a jednotlivých produktů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the production and processing of milk and dairy products. This work describes the basic principles of dairy production. As part of this work, Mlékárna Klatovy a.s. was visited, which focuses mainly on cheese production. The inspection included a visit to laboratories designed to control the quality of dairy products. The last point of this work was the description of Klatovy dairy products and individual products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2020_Aneta_Lavickova.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni KP Lavickova R 2020 vedouci Richtr.pdfPosudek vedoucího práce62,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek KP Lavickova R 2020 oponent Sramova.pdfPosudek oponenta práce129,33 kBAdobe PDFView/Open
A. Lavickova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce32,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.