Title: Řízení projektů agilním způsobem v oblasti IT
Other Titles: Project management in an agile method in the field of IT
Authors: Průšová, Kamila
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40478
Keywords: vodopádový přístup;agilní přístup;scrum;projekt;projektové řízení;projektový management;porovnání vodopádového a agilního přístupu
Keywords in different language: waterfall approach;agile approach;scrum;project;project management;comparasion of waterfall and agile approach
Abstract: Cílem práce je popsat a porovnat vodopádový a agilní přístup při řízení projektů v oblasti vývoje a implementace webových aplikací. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy v projektovém managementu, vysvětluje vodopádový a agilní přístup v a jejich výhody a nevýhody. V praktické části je představena vybraná firma, kde byla problematika zkoumána. Dále jsou popsány dva projekty, první je řízen vodopádově a druhý agilně. Všech popsaných projektů se autorka práce zúčastnila jako člen realizačního týmu. V poslední části teoretické práce jsou vyhodnoceny přístupy na základě jejich realizace, projektových týmů, rizikového managementu, kvality a smluvních závazků.
Abstract in different language: The aim of this work is to describe and compare the waterfall and agile approach to project management in the development and implementation of web applications. The theoretical part of the work is focused on the basic concepts in project management, explains the waterfall and agile approach and their advantages and disadvantages. The practical part presents a selected company, where the issue was researched. Next, two projects are described, where the first project is controlled by a waterfall approach and the second one by agile. The author participated in all the described projects as a member of the implementation team. In the last part of the theoretical work, approaches are evaluated based on their implementation, project teams, risk management, quality and contractual obligations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prusova_K18N0117P FINALNI.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Prusova_Kamila_v.pdfPosudek vedoucího práce349,37 kBAdobe PDFView/Open
Prusova_Kamila_O.pdfPosudek oponenta práce123,91 kBAdobe PDFView/Open
Prusova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.