Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analysis and subsequent optimization of selected business processes
Authors: Teřlová, Michaela
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40488
Keywords: proces;analýza;optimalizace;sklad;model;inventarizace;metodika aris
Keywords in different language: process;analysis;optimization;warehouse;model;inventory;aris methodology
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci vybraných podnikových procesů ve společnosti Invel PLUS spol. s r. o. Teoretická část s praktickou se v této diplomové práci prolínají. V teoretické části práce je společnost, ve které byla diplomová práce zpracována, charakterizována a jsou zde uvedená jak historická, tak současná data. Kapitola je doplněná o organigram a také výrobkové portfolio společnosti. Následně jsou vysvětleny a definovány pojmy proces a procesní řízení. Praktická část je zaměřena na analýzu podnikových procesů s podporou softwaru ARIS Architect & Designer. Na analýzu plynule navazuje jejich optimalizace. V závěru práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení navržených opatření.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business processes in the company Invel PLUS spol. s r. o. In this diploma thesis the theoretical part and the practical part are intertwined. The company is characterized in the theoretical part of the work, where both, historical and current data are mentioned. The chapter is supplemented with an organization chart and the company's product portfolio. Subsequently, the terms process and process management are explained and defined. The practical part is focused on the analysis of business processes with the support of ARIS Architect & Designer software. The analysis is followed by the optimization of processes. At the end of the thesis, an economic evaluation of the proposed measures was performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Terlova_K18N0128P.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
terlova Posudek vedouci BP-DP aktual 19_20-5.pdfPosudek vedoucího práce221,01 kBAdobe PDFView/Open
Terlova_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce71,98 kBAdobe PDFView/Open
Terlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce35,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.