Title: Suspenzivní účinek dovolání v civilním procesu
Other Titles: The Suspensive Effect of Appellate Review in Civil Procedure
Authors: Pfeiferová, Johana
Advisor: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40494
Keywords: civilní proces;opravné prostředky;dovolání;suspenzivní účinek;právní moc;vykonatelnost;předběžná vykonatelnost;právní jistota
Keywords in different language: civil proceeding;legal remedies;appellate review;suspensory effect;legal force;enforceability;provisional enforceability;legal certainty
Abstract: Diplomová práce se věnuje institutu dovolání v civilním procesu z pohledu navrhovaného suspenzivního účinku ex lege. V počátku práce nastiňuje vývoj dovolání na českém území. Následně se zabývá současnou právní úpravou odkladu právní moci a vykonatelnosti v dovolacím řízení a důsledkům v případě zrušení napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Postupně přechází k vymezení a hodnocení možných důsledků přijetí připravované právní úpravy civilního procesu, která institutu dovolání poskytuje suspenzivní účinek. V závěrečné kapitole, která se zabývá španělským dovoláním, nastiňuje hlavní rysy tohoto institutu ve Španělském království včetně předběžné vykonatelnosti rozsudků, které byly dovoláním napadeny.
Abstract in different language: The thesis covers the concept of appellate review in civil proceedings from the perspective of suspensory effect ex lege. It starts with outlining the development of appellate review in Czech territory. Then it explores the existing legislation providing for suspension of legal force and enforceability in appellate review proceedings and the consequences of annulment of the contested decision by the court of final appeal. It gradually moves to defining and assessing the possible consequences of adoption of the civil procedure legislation under preparation which grants suspensory effect to the concept of appellate review. In the final chapter which covers appellate review in Spain, it outlines the main characteristics of the concept, including provisional enforceability of judgments under appellate review.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Johana Pfeiferova.pdfPlný text práce830,92 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pfeiferova.pdfPosudek oponenta práce46,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pfeiferova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pfeiferova.pdfPrůběh obhajoby práce251,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.