Title: Právní úprava podání v civilním procesu
Other Titles: Legal Adjustment of the Submission in Civil Procedural Law
Authors: Durná, Jana
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40524
Keywords: civilní proces;občanské soudní řízení;procesní úkon;podání
Keywords in different language: civil trial;civil procedural law;procedural act;submission
Abstract: Tématem diplomové práce je "Právní úprava podání v civilním procesu". Podání patří mezi nejtradičnější a nejčastější procesní úkony účastníků řízení. Cílem diplomové práce je podat komplexní výklad o pozitivněprávní úpravě tohoto institutu. Diplomová práce je členěna do samostatných kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice civilního procesu. Druhá kapitola pojednává o procesních úkonech účastníků řízení. Následující text práce se věnuje charakteristice podání, jeho formám, náležitostem, druhům a konečně vadám.
Abstract in different language: The topic of the diploma thesis is Legal Adjustment of the Submission in Civil Procedural Law. The submission is the most traditional and typical procedural act performered by involved parties. . The main task of this work was to give a comprehensive interpretation of this institute.The diploma thesis is divided into several individual chapters. The first chapter deals with the characteristics of the civil procedural law. The second chapter desribes the procedural acts of the involved parties. The following text of the diploma thesis deals with the characteristics of submissions, its forms,content requirements, types of submissions and its defects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Pravni uprava podani v civilnim procesu, Jana Durna.pdfPlný text práce585,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Durna.pdfPosudek vedoucího práce213,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Durna.pdfPosudek oponenta práce42,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Durna.pdfPrůběh obhajoby práce263,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.