Title: Kárná odpovědnost soudců
Other Titles: The Disciplinary Responsibility of Judges
Authors: Galetková, Markéta
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40525
Keywords: kárná odpovědnost soudců;nezávislost;nestrannost;judikatura kárného soudu;polské soudnictví;národní soudcovská rada.
Keywords in different language: disciplinary accountability of judges;independence;fairness;judicature of disciplinary trial;polish judicature;national judicial council.
Abstract: Diplomová práce se zaobírá problematikou kárné odpovědnosti soudců. Přičemž je kladen důraz na obecné pojmy, jež vyplývají z právní úpravy vztahujíc se k danému tématu, jakožto pochopitelně k samotné právní úpravě. V neposlední řadě je věnován taktéž prostor judikatuře kárného soudu čili Nejvyššího správního soudu. Začleněna je rovněž komparace konkrétně Polska, kterak nabízí vhled a dopad v podobě stinných stránek v rámci politických změn směřující vůči destabilizaci soudnictví, respektive toho, co má představovat a deklarovat.
Abstract in different language: The thesis is focused on problematics with disciplinary accountability of judges. Crucial are general terms which are derived from a law legislation that includes a specific topic. Another part is dedicated to judicature of disciplinary trial, in another words Supreme administrative court. Included is a comparison with Poland that offers an insight into negatives of political changes that are leading towards destabilization of judicature. In detail what is it supposed to represent and declare.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_GALETKOVA.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Galetkova.pdfPosudek vedoucího práce94,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Galetkova.pdfPrůběh obhajoby práce267,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Galetkova.pdfPosudek oponenta práce43,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.