Title: Postavení soudního exekutora v ČR a v dalších zemích EU
Other Titles: The position of a court distrainer in the Czech republic and in the other countries of the European Union
Authors: Pernerová, Nikola
Advisor: Wolfová Jitka, JUDr.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40530
Keywords: soudní exekutor;nezávislost;nestrannost;místní příslušnost;zastupování exekutora
Keywords in different language: court distrainer;independence;impartiality;territorial jurisdiction;representing of the court distrainer
Abstract: Diplomová práce se zabývá postavením soudního exekutora v ČR a v dalších zemích EU. První část je věnována postavení českého soudního exekutora, jeho nezávislosti a nestrannosti. Druhá část se zabývá postavením soudního exekutora na Slovensku a v Německu, a jeho porovnáním s postavením soudního exekutora v ČR.
Abstract in different language: The thesis deals with the position of a court distrainer in the Czech republic and in the other countries of the European Union. The first part is devoted to the position of the Czech court distrainer, his independence and impartiality. The second part deals with the position of the court distrainer in Slovakia and Germany and its comparison with the postition of the court distrainer in the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - postaveni soudniho exekutora v CR.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pernerova.pdfPosudek vedoucího práce46,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pernerova.pdfPosudek oponenta práce144,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pernerova.pdfPrůběh obhajoby práce426,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.