Title: Žaloba jako procesní úkon
Other Titles: Action as a procedural act
Authors: Sedláčková, Jana
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40531
Keywords: žaloba;civilní proces;účastníci řízení;žalobce;žalovaný
Keywords in different language: action;civil process;the parties;plaintiff;defendant
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá civilní žalobou. Žalobou se zahajuje sporné řízení. Žalobce se žalobou domáhá ochrany svých práv u nezávislého soudu. Práce je rozdělená do čtyř základních kapitol - historie žaloby, žaloba a žalobní právo, náležitosti žaloby a druhy žalob.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the civil action. The action initiates the contentious proceedings. The plaintiff seeks the protection of rights in the independent court. The thesis is composed of four chapters - the history of the action, the action and the right of action, the essentials of the action and the types of actions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zaloba jako procesni ukon.pdfPlný text práce774,42 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sedlackova.pdfPosudek oponenta práce379,03 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sedlackova.pdfPosudek vedoucího práce38,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sedlackova J..pdfPrůběh obhajoby práce265,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.