Title: Nepeněžitá plnění a jejich vymáhání v exekučním řízení
Other Titles: Non-monetary observence and their enforcement in execution proceeding
Authors: Spáčilová, Kateřina
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40534
Keywords: exekuce;exekuční řízení;vymáhání;nepeněžitá plnění;provedení exekuce;vyklizení;odebrání věci;rozdělení společné věci;provedení prací a výkonů;náklady;insolvence
Keywords in different language: execution;execution proceeding;enforcement;non-monetary observence;eviction;removal of goods;division of a common case;execution of works and services;costs;insolvency
Abstract: Diplomová práce se zabývá vymáháním nepeněžitých plnění v exekučním řízení. Cílem práce je seznámit společnost s průběhem exekucí na nepeněžitá plnění, ale také sjednotit postupy při provádění těchto exekucí, které jsou roztříštěny v právních předpisech, judikatuře a v odborné literatuře. Každý ze způsobů provedení exekuce na nepeněžité plnění je rozebrán v jednotlivé kapitole, včetně uvedení souvisejících nákladů a přípustnosti souběhu exekuce a insolvence.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the enforcement of non-monetary observence in the execution proceedings. The aim of the thesis is to acquaint the public with the execution of execution for non-monetary observences, but also to unify the procedures for executing these executions, which are fragmented in legal regulations, case law and professional literature. Each of the methods of execution for non-monetary observence is discussed in a separate chapter, including the related costs and the admissibility of concurrence of execution and insolvency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nepenezita plneni a jejich vymahani v exekucnim rizeni_Spacilova.pdfPlný text práce6,88 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Spacilova.pdfPosudek vedoucího práce321,09 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Spacilova.pdfPosudek oponenta práce45,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Spacilova.pdfPrůběh obhajoby práce266,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.