Title: Nástup nacismu v Německu
Other Titles: The onset of Nazism in Germany
Authors: Sýkora, Lukáš
Advisor: Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Referee: Podola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40556
Keywords: nacismus;nacistické právo;historie nacismu;adolf hitler;nsdap;pivní puč;volební program nsdap;nacismus v letech 1933 a 1934;nacistická ideologie;princip zvláštního zákonodárství;zmocňovací zákon;nouzová nařízení říšského prezidenta;zákon o nové struktuře říše;zákon o lidovém hlasování;zákon o zglajchšaltování zemí s říši;zákon o náčelníku německé říše;zákon o jednotě strany a státu
Keywords in different language: nazism;nazi law;history of nazism;adolf hitler;nsdap;beer coup;nsdap election program;nazism in 1933 and 1934;nazi ideology;special legislation principle;empowering act;reich president emergency orders;new empire structure act;act on popular voting;act on the glagoliticization of countries with the empire;act on the chief of the german empire;law on unity of party and state
Abstract: Práce se zabývá nástupem nacismu v Německu. Práce pojednává o tom, jakým způsobem a za jakých okolností se Hitlerovi a nacistům podařilo chopit se moci v Německu a přetransformovat demokratickou Výmarskou republiku na říši s totalitním režimem ovládaným Adolfem Hitlerem. V práci jsou zmíněny historické události zejména začátku třicátých let a největší důraz práce klade zejména na období let 1933 a 1934 a na zákony, které byly v těchto letech vydávány a dopomohly nacistům chopit se moci.
Abstract in different language: The work deals with the advent of Nazism in Germany. The work discusses how and under what circumstances Hitler and the Nazis succeeded in seizing power in Germany and transforming the democratic Weimar Republic into an empire with a totalitarian regime ruled by Adolf Hitler. The work mentions historical events, especially in the early thirties, and places the greatest emphasis on the period 1933 and 1934 and the laws that were issued in those years and helped the Nazis seize power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lukas Sykora.pdfPlný text práce569,47 kBAdobe PDFView/Open
DP - Sykora 1.doc.pdfPosudek vedoucího práce774,13 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Sykora.pdfPrůběh obhajoby práce295,52 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sykora.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.