Název: Právní úprava obecní policie a vztahů obecní policie k obci
Další názvy: The legislation concerning municipal police and the relations between municipal police and municipality
Autoři: Nguyen, Duc Anh
Vedoucí práce/školitel: Mates, Pavel
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4065
Klíčová slova: veřejná bezpečnost;správní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: public order;administration law
Abstrakt: Práce pojednává o právní úpravě obecní policie zahrnující její úkoly a postavení. Vedle toho zahrnuje i historický vývoj obecní policie a její vztahy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the legislation concerning municipal police, their duties and role. Additionally it also includes historical development of municipal police and thei relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Nguyen D.A. 2012.pdfPlný text práce672,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Nguyen-Mates.pdfPosudek vedoucího práce739,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Nguyen-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce627,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Nguyen-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce563,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4065

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.