Title: Návrh pulzního měniče pro napájení elektromagnetické levitace
Other Titles: Electromagnetic Levitation dc-dc Converter Designing
Authors: Benek, Josef
Advisor: Štěpánek Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40655
Keywords: elektromagnetická levitace;levitační cívka;výkonové tranzistory;snímače polohy;pulzní měnič pro snižování napětí;návrh výkonového měniče;návrh chlazení výkonových součástek;simulace náhradního tepelného schéma;návrh desky plošného spoje;konstrukce magnetické levitace
Keywords in different language: electromagnetic levitation (suspension);levitation coil;power transistors;position sensors;dc/dc step-down (buck) converter;design of power converter;design of cooling system for power electronics;simulation of substitute heat scheme;design of printed circuit board (pcb);construction of magnetic levitation
Abstract: Předkládaná diplomová práce navazuje na bakalářskou práci "Využití magnetické levitace". Z předchozí práce jsou použity teoretické výpočty pro celkový návrh snižovacího pulzního měniče, který bude řídit elektromagnetickou levitaci. V této práci je popsána problematika, kterou takový návrh obnáší. To zahrnuje volbu vhodných výkonových polovodičových součástek a snímače polohy levitačního tělesa. Zahrnuje to i návrh chladičů pomocí zjednodušeného náhradního tepelného schéma (spolu i se simulací průběhu teploty) a kompletní návrh desky plošného spoje (návrh napájení desky, řídící a budící obvody, atd.). V závěru práce je sestaven celkový model pro elektromagnetickou levitaci, včetně stínícího krytu pro měnič. Model je tedy připraven k softwarovému programování a řízení elektromagnetické levitace.
Abstract in different language: The master thesis follows up the bachelor's thesis "Use of magnetic levitation". From the previous work, the theoretical calculations were used for the overall design of a DC/DC step-down converter, which will control the electromagnetic levitation. This work describes the issues that such a proposal entails. This includes the selection of suitable power semiconductor component and position sensor of levitation body. It also includes the design of heat sinks using a simplified substitute thermal scheme (along with simulation of temperature curve) and a complete PCB design (board power supply design, control and excitation circuits, etc.). At the end of the work, a complete model for electromagnetic levitation is assembled, including a shielding cover for the converter. The model is therefore ready for software programming and electromagnetic levitation control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benek - Navrh pulzniho menice pro napajeni elektromagneticke levitace.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
082290_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
082290_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
082290_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.