Title: Software pro výpočet oteplení synchronních strojů s PM
Other Titles: Thermal calculation software of PM synchronous machines
Authors: Skalický, Martin
Advisor: Pechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40657
Keywords: synchronní stroj;permanentní magnety;tepelný model;metoda náhradní tepelné sítě;metoda konečných prvků;různá uložení pm;matlab;software
Keywords in different language: synchronous machine;permanent magnets;thermal modeling;equivalent thermal network method;finite element method;various topologies of pm;matlab;software
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření tepelného modelu synchronního stoje s permanentními magnety a na jeho následnou realizaci v podobě softwaru v programovém prostředí MATLAB. Zavedením submodelů byl vytvořen univerzální model, respektující různá uložení permanentních magnetů, který pro řešení využívá analytické metody náhradních tepelných sítí. Získané výsledky submodelů a stejně tak i výsledky kompletního modelu jsou porovnávány s odpovídajícími modely řešenými metodou konečných prvků v softwaru ANSYS.
Abstract in different language: The master thesis is focused on creation of thermal model of permanent magnet synchronous motor and it's implementation as software in computing environment MATLAB. Due to introduction of submodels, universal model was created, which includes variety of permanent magnet topologies. Model is created by analytic method of equivalent thermal network. Results obtained from submodels as well as from complete model are verified with results of corresponding model based on finite element method created in software ANSYS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Software pro vypocet otepleni synchronnich stroju s PM.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
082292_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce962,47 kBAdobe PDFView/Open
082292_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce13,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.