Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠanc David, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHavránková, Lenka
dc.contributor.refereePonížilová Martina, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:08Z-
dc.date.available2019-4-30
dc.date.available2020-11-10T00:32:08Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier80925
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40716
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou Turkmenistánu a snaží se odhalit její charakteristické znaky a cíle. V první polovině se práce zabývá především nástupem autoritářských elit k moci, cestou státu k neutralitě a nerostným bohatstvím. Ve druhé polovině se zabývá analýzou vztahů Turkmenistánu s jinými vybranými státy jako Ruskou federací, Čínou a dalšími.cs
dc.format43 s. (78 945 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectturkmenistáncs
dc.subjectneutralitacs
dc.subjectzemní plyncs
dc.subjectnijazovcs
dc.subjectberdymuhamedovcs
dc.subjectčínacs
dc.titleTurkmenistán v mezinárodních vztazíchcs
dc.title.alternativeTurkmenistan in International Relationsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the foreign policy of Turkmenistan and aims to detect its characteristics and goals. In the first half, the thesis deals with the ascend of the authoritarian elites to power, the road to neutrality, and mineral wealth. In the second half, it deals with the analysis of Turkmenistan's relations with other chosen states such as the Russian Federation, China, and others.en
dc.subject.translatedturkmenistanen
dc.subject.translatedneutralityen
dc.subject.translatednatural gasen
dc.subject.translatedniyazoven
dc.subject.translatedberdymukhamedoven
dc.subject.translatedchinaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lenka Havrankova.pdfPlný text práce543,19 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV-TER_VED_Havrankova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_ OPO_Havrankova.pdfPosudek oponenta práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Havrankova.pdfPrůběh obhajoby práce190,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.