Název: Sport, nebo lidská práva? Politická a veřejná diskuze o financování neziskových organizací v České republice
Další názvy: Sport or human rights? Political and public discussion about financing of non-profit organizations in the Czech republic
Autoři: Nesvedová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Oponent: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40723
Klíčová slova: neziskový sektor;nezisková organizace;financování;nestátní nezisková organizace;nno;veřejný rozpočet;občanská společnost;fundraising;diskuze
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit sector;non-profit organization;financing;non-governmental organization;ngo;public budget;civil society;fundraising;discussion
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá financováním neziskových organizací v České republice a politickou a veřejnou diskuzi, kterou toto financování vyvolává. V dané problematice jsem představila základní klasifikace neziskových organizací a modely jejich financování. Analyzovala jsem vyjádření jednotlivých českých politických představitelů, kteří jsou pro a proti financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů. Poslední část práce tvoří rozbor financování neziskové organizace INEX - sdružení dobrovolných aktivit a jejího projektu Fotbal pro rozvoj.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis analyzes the political and public discussion about financing of non-profit organizations in the Czech Republic. The first part is about non-profit organizations and its importance in a civil society. I am focusing on models of financing of non-profit organizations. I analyzed many arguments of Czech politicians who support or do not support financing of non-profit organizations from public budgets. The last part of this thesis is about financing of non-profit organization INEX - association of voluntary activities and its project Football for development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - M. Nesvedova.pdfPlný text práce620,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_MV_VED_Nesvedova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_MV_OPO_Nesvedova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesvedova.pdfPrůběh obhajoby práce286,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.