Title: Otázka genderových kvót: analýza z pohledu feminismu
Other Titles: The Question of Gender Quotas: Analysis from The Feminism Point of View
Authors: Nováčková, Nikola
Advisor: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40725
Keywords: genderové kvóty;feminismus;politická teorie;politické systémy;švédsko;maďarsko
Keywords in different language: gender quotas;feminism;political theory;political systems;sweden;hungary
Abstract: Tématem práce jsou genderové kvóty analyzované z pohledu vybraných feministických proudů. Analýza bude probíhat v rovině politické, na vzorku dvou evropských států, Švédska a Maďarska. V rámci výzkumu se zaměříme na teoretické feministické přístupy, které nám v práci pomohou odůvodnit úspěšnou či neúspěšnou snahu o zvýšení počtu žen v politických institucích.
Abstract in different language: The main topic of the bachelor thesis are gender quotas followed by analysis based on feminist theory. Analysis will be carried out on political level, by analyzing two states Hungary and Sweden, both participating in European Union. Feminist approaches will be used to analyze successful or unsuccessful attempts to provide women with better position within society and political institutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Novackova Nikola.pdfPlný text práce890,88 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_OPO_Novackova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_VED_MV-TER_Novackova.pdfPosudek vedoucího práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Novackova.pdfPrůběh obhajoby práce245,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.