Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNěmečková, Tereza
dc.contributor.refereeSychra Zdeněk, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:12Z-
dc.date.available2019-9-30
dc.date.available2020-11-10T00:32:12Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier83603
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40741
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá otázkou britsko-irské hranice a aktuální problematikou jejího propojení v rámci vystoupení Spojeného království z Evropské unie. S odchodem Spojeného království dojde na této hranici k výrazným změnám, proto se irská otázka stala důležitým aspektem ve vyjednávání dohody o odchodu. Dohoda měla určit podmínky budoucí spolupráce mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které, jakožto součást Spojeného království, taktéž opustí Evropskou Unii. V práci je popsáno, jaké postoje k této problematice zaujímali jednotliví aktéři a dále, k jakým krokům docházelo v jednotlivých fázích vyjednávání a jak celý proces ovlivnila tzv. irská pojistka.cs
dc.format45 s. (71 756 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectseverní irskocs
dc.subjectirská hranicecs
dc.subjectbrexitcs
dc.subjectevropská uniecs
dc.subjectirská republikacs
dc.subjectvelká britániecs
dc.subjectirská otázkacs
dc.subjectirská pojistkacs
dc.titleTéma režimu na britsko-irské hranici v kontextu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské uniecs
dc.title.alternativeThe Theme of the Regime on the British-Irish Border in the Context of the Negotiation about Brexiten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's work is about the problematics of the forming of the border between Great Britain and Ireland, which is tightly connected to the United Kingdom's exit of the European Union. Major changes on the Irish border were caused by this separation, that is why the Irish question was an important aspect of the negotiation about the agreement. The agreement was supposed to determine the conditions of the future cooperation between the Republic of Ireland and Northern Ireland, which would leave the European Union as a part of the United Kingdom. This work describes which stances the different parties took and which steps were applied in the phases of the negotiation and how was the entire process affected by the so-called Irish backstop.en
dc.subject.translatednorthern irelanden
dc.subject.translatedirish borderen
dc.subject.translatedbrexiten
dc.subject.translatedeuropean unionen
dc.subject.translatedrepublic of irelanden
dc.subject.translatedgreat britainen
dc.subject.translatedirish questionen
dc.subject.translatedirish backstopen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tereza_Nemeckova.pdfPlný text práce331,67 kBAdobe PDFView/Open
bp_mv_opo_Nemeckova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Nemeckova-bp-mvts-ved-t.pdfPosudek vedoucího práce700,44 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova.pdfPrůběh obhajoby práce213,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.